Ga naar hoofdinhoud

Uitspraak van het proces

Rechtbank stelt de Coöperatie Laatste Wil in het ongelijk

Woensdag 14 december 2022 heeft de rechtbank de CLW in het ongelijk gesteld. Dit is een teleurstelling voor eenieder die menselijk en waardig wenst te sterven op een zelfgekozen moment.

De rechtbank heeft niet de ruimte genomen die zij op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wel had mogen en kunnen nemen. Nederland treedt niet in de voetsporen van buurlanden Duitsland en Oostenrijk waar een humaan en in eigen regie sterven met vrijwillige hulp van dierbaren wel mogelijk wordt gemaakt.

Tweederde tot driekwart van de Nederlandse bevolking is voor een menselijk en waardig levenseinde op een zelfgekozen wijze en zelfgekozen moment. Door deze uitspraak verandert er nu niets qua keuzemogelijkheden en zijn we voor een belangrijk deel veroordeeld tot een ongewenste manier van leven en een ongewenste manier van sterven. De CLW vindt dit niet rijmen met de huidige maatschappelijke opvattingen en blijft zich inzetten voor herijking van wetgeving.

Voormalig bestuursvoorzitter Jos van Wijk vertelt: “We zijn teleurgesteld maar vechtlustig. De CLW met 50.000 leden en sympathisanten zal verder doorgroeien en uiteindelijk zullen we de weg gaan openbreken. Ik heb vertrouwen in de missie van de CLW, een sterven in eigen regie omringd met dierbaren. De vraag is niet langer of we hier erkenning en ruimte voor krijgen maar wanneer”.

De nieuwe voorzitter van Laatste Wil, Frits Spangenberg, merkt op: “De Rechtbank heeft een belangrijke kans laten liggen om zich weer aan te sluiten bij de realiteit van vandaag. Het verbod op hulp bij zelfdoding, een wet uit 1886, blijft de norm.

Stoppen is geen optie, wij zetten ons na deze uitspraak actief in voor een vervolg en daarbij hebben we uw steun hard nodig. Doet u mee? Dan maken we samen ook uw laatste wil wet!

Wat betekent deze uitspraak?

Verhalen van de eisers

Erik Molegraaf

Mijn moeder vond het genoeg. De dokter helaas niet. Na een lange strijd overleed in 2013 de inmiddels 92-jarige moeder van Erik Molegraaf. Die lange strijd was niet alleen met…

Lees meer

Jeanne Vermaat

Afgevoerd in een politiebusje Zoals de echtgenoot van Jeanne het zelf verwoordde:“Beter zes maanden te vroeg dan één dag te laat.” Wegens verslechterende gezondheid bestond de reële kans dat hij…

Lees meer

Ole Staalman

Alzheimer In 2018 wordt bij Ole Staalman ‘beginnende Alzheimer’ geconstateerd. Een ongeneeslijke ziekte die een toenemend verlies van persoonlijkheid veroorzaakt. Ole meent als humanist dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt…

Lees meer

Piet de Groot

Zijn eed van Hippocrates is de mijne niet. Mensen kijken soms vreemd op dat Piet de Groot met zijn religieuze achtergrond toch positief staat ten opzichte van een zelfgekozen levenseinde.…

Lees meer

Janine de Graaf

Vanuit haar rol als verpleegkundige heeft ze veel mensen op hun sterfbed meegemaakt, waarbij ze geconfronteerd werd met mensonwaardig en mensonterend lijden. Vaak kwamen er vragen van patiënten om hulp.
Lees meer

Marion van Gerrevink

Hulp bij zelfdoding is strafbaar. Het is begrijpelijk dat een gesprek over zelfdoding tussen moeder en kind emotioneel beladen is. Geen enkele moeder wil haar kind verliezen en elke moeder, net als Marion, zal haar best doen de nodige hulp voor haar kind te vinden.
Lees meer

Ook zij steunen het laatste wil proces

Catherine Keyl

In mijn TV-programma's heb ik altijd het belang van discussie willen benadrukken.
Lees interview

hedy d’ancona

Hedy betreurt het dat het verstrekken van een laatstewilmiddel niet door kon gaan en vindt dat dit beschikbaar moet zijn.
Lees interview
Back To Top