Skip to content
Word lid

Weet u al op welke partij u gaat stemmen bij de verkiezingen op 22 november? En wilt u de realisering van een levenseinde in eigen regie laten meewegen in uw stem?  Dan hebt u de keuze uit GroenLinks-PvdA, VVD, Volt, D66, BBB en Partij voor de Dieren.
Hieronder leest u de standpunten van deze en andere politieke partijen.

Deze partijen zijn voorstander van een vorm van zelfbeschikking:

 • GroenLinks-PvdA vindt dat men bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden, of dat nu lichamelijk is of geestelijk, zelf moet kunnen beschikken over het eigen levenseinde. Daarom willen zij euthanasie uit het strafrecht halen.
 • Voor de VVD moet iedereen (inclusief mensen met een voltooid leven zonder medische oorzaak) zelf kunnen kiezen voor een waardig levenseinde, mits dit volgens zorgvuldige procedures en eisen gebeurt. Ze willen de kwaliteit van de levenseindezorg verbeteren en arts en patiënt tijdig met elkaar in gesprek laten gaan over wensen ten aanzien van het levenseinde.
 • Volt vindt zelfbeschikking in allerlei vormen heel belangrijk. Ze streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en eigen keuzes mag maken. Mensen met een vrijwillige, weloverwogen en blijvende stervenswens moeten, legaal en onder begeleiding, toegang kunnen krijgen tot euthanasie. Hulp bij vrijwillige en weloverwogen euthanasie hoort niet thuis in ons Wetboek van Strafrecht.
 • D66 is voor regie over eigen leven en vindt dat mensen de ruimte moeten hebben om deze keuze zorgvuldig te maken. Om daar verder invulling aan te geven, is het in de eerste plaats belangrijk om een maatschappelijk gesprek te voeren over de laatste levensfase en de dood.
 • De BBB stelt: “Bij uitzichtloos en ondragelijk lijden kan actieve levensbeëindiging een daad van barmhartigheid zijn”. Ze vinden tegelijkertijd dat er niet lichtzinnig mee omgegaan moet worden.
 • De Partij voor de Dieren hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze op een waardige manier willen sterven. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan voorafgaan. Daarbij is het vastleggen van een wettelijke leeftijdsgrens voor stervenshulp arbitrair en zou grote maatschappelijke gevolgen hebben.
  De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. We moeten dus meer aandacht geven aan de herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.
  Gemeenten en zorgkantoren dienen middelen te krijgen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.

Deze partijen zijn tegen zelfbeschikking en voor bescherming van kwetsbare groepen:

 • De ChristenUnie is voor goede zorg rond het levenseinde. Zij vinden het de taak van de overheid om kwetsbare groepen te beschermen, en dit weegt bij hen vele malen zwaarder dan de facilitering van zelfdoding van gezonde mensen met een zelfmoordpil die bovendien niet veilig kan worden geregeld. De ChristenUnie is tegen een wettelijke regeling voor mensen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn. De overheid is er om kwetsbaren te beschermen, niet om hulp te bieden bij zelfdoding.
  De ChristenUnie is tegen het initiatiefwetsvoorstel voltooid leven.
 • CDA vindt gezondheidsbescherming ook in de laatste fases van het leven van vitaal belang. Het CDA heeft geen uitwerking naar het levenseinde.
 • FVD wil de huidige euthanasiewet handhaven, maar stelt niets aanvullends over voltooid leven
 • JA21 steunt de huidige euthanasiepraktijk die door artsen en patiënten als zorgvuldig wordt ervaren. Verdere uitbreiding van deze wet naar mensen zonder uitzichtloos, medisch lijden of naar wilsonbekwamen, achten zij onwenselijk.
 • NSC wil meer aandacht voor suïcidepreventie en wil dit als publieke taak in de wet opnemen. Een ander doel is Investering in de kennis van zorgprofessionals over het levenseinde zodat tijdig gesproken wordt met de patiënt en de familie over wensen als het stoppen van levensverlengende behandeling, palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie. De huidige wetgeving over abortus en euthanasie is evenwichtig en behoeft geen wijziging. De NSC steunt niet de Wet voltooid leven.

Partijen zonder duidelijk standpunt:

DENK, SGP, PVV en SP vermelden in hun verkiezingsprogramma niets over het levenseinde. Het is mogelijk dat het programma op het moment van schrijven nog niet beschikbaar was.

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top