Skip to content
Word lid

Beste leden,

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd.
Een belangrijk moment was natuurlijk op 18 november 2023 de algemene ledenvergadering. Tijdens deze ALV hebben we nog twee jaarrekeningen – van 2021 en 2022 – vastgesteld, waardoor we op dit moment ‘bij zijn’ op het financiële terrein. Een belangrijke zaak. Sprekend over geld is het ook belangrijk te melden dat een mogelijk nieuwe penningmeester vanaf februari bij ons gaat meelopen.

Foto van Rob van Doorn, voorzitter van Coöperatie Laatste Wil.

Daar ben ik persoonlijk bijzonder verguld mee, want het betekent dat er uitzicht is op het achter me laten van een dubbeltaak. Vanzelfsprekend wordt u hierover in de loop van 2024 nader geïnformeerd en er uiteindelijk ook bij betrokken zodra een formele kandidaat door de raad van toezicht aan de ALV wordt voorgedragen.

Waar het huidige bestuur trots op is, is dat we de grens van 30.000 leden daadwerkelijk zijn gepasseerd. Er wordt nog even uitgezocht wie de gelukkige is, maar natuurlijk wordt die persoon in het zonnetje gezet. De aandacht die we in de media voor ons doel hebben gevraagd heeft rendement opgeleverd in die zin dat er veel over het autonome levenseinde wordt geschreven en op radio en tv gesproken, maar ook dat onze organisatie groeit. Steeds meer mensen zien het belang in van een krachtige organisatie die pleit voor autonomie en een parlement dat de wet verandert. In dit kader vragen we u om bij uw vrienden en kennissen te wijzen op de in ontwikkeling zijnde proeftuin. Het aantal inschrijvingen stijgt, maar het kan en mag altijd meer.

Tot slot wens ik u allen gezonde en gezellige feestdagen en een zeer voorspoedig 2024. De Coöperatie Laatste Wil gaat onvermoeibaar door met het werken aan ons aller streven om een levenseinde in eigen regie mogelijk te maken. Wij doen dat voor onze leden en voor al die mensen in het land die dit de gewoonste zaak in het leven vinden.

Hartelijke groet,
Rob van Doorn

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top