Skip to content
Word lid

Geacht lid,

De coöperatie is de laatste tijd nogal op de proef gesteld door karakterverschillen binnen het bestuur. Guusta Huizer, voorzitter van onze raad van toezicht sprak tijdens de afgelopen ALV over een gepassioneerde periode en benadrukte dat alle bestuursleden bijzonder vriendelijke en gedreven personen zijn die volledig achter de plannen van de CLW staan. Dat neemt niet weg dat we kortgeleden afscheid moesten nemen van ons communicatiebestuurslid en van Patricia Huisman, van de raad van toezicht.
Inmiddels zijn we in rustiger vaarwater, hebben we de draad weer opgepakt en gaan we met volle energie verder. Daar kunt u van op aan! Zo informeren we u graag over alles wat het lidmaatschap van onze mooie organisatie zo belangrijk maakt. Gelukkig zijn we de afgelopen tijd flink gegroeid, tot bijna 30.000 leden. Maar verdere groei is nodig om maatschappelijk relevant te zijn. Bekendheid is daarvoor een randvoorwaarde. Nog in de loop van dit jaar gaan we op dit punt stappen zetten. We houden u op de hoogte via nieuwsbrieven en de periodiek verschijnende nieuwsflits.

ALV

Tijdens de ledenvergadering in mei hield onze advocaat Tim Vis een indrukwekkend betoog over de teleurstellende uitspraak van de rechtbank in het proces tegen de Staat, op 10 oktober vorig jaar. Deze uitspraak biedt echter een prima basis om in hoger beroep te gaan, aldus Tim. Hieruit blijkt namelijk dat de rechtbankrechters het acceptabel vinden dat een groep landgenoten wordt gediscrimineerd: degenen die niet op een zelfgekozen wijze hun levenseinde kunnen realiseren. Vanuit die invalshoek hoopt hij de rechters van het hof tot een andere uitspraak te doen komen.
Ook werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen, Jaap Wolzak en Bert Homan. Bert heeft een interessante achtergrond in met name de lokale politiek en Jaap was laatstelijk werkzaam als directeur van een verpleeghuis. Beiden lieten tijdens een korte introductiespeech merken zeer gemotiveerd te zijn om als bestuurslid aan de slag te gaan.
Voor geïnteresseerden is een samenvatting van de ALV terug te vinden op de besloten ledenpagina van onze site. De streaming ziet u hier.
Jaap Wolzak beantwoordde tijdens de ALV de vragen. Deze staan verderop in deze nieuwsbrief, evenals een samenvatting van de toespraak van Tim Vis.

Proeftuin

Als nieuwgekozen bestuurslid is Bert Homan primair belast met het ontwikkelen van de proeftuin Sterven in eigen regie. Deze proeftuin heeft als functie om te laten zien dat de ideeën van de CLW rondom een levenseinde in eigen regie uitstekend uitvoerbaar zijn, en eventuele uitvoeringsvraagstukken oplosbaar. Elders in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

De politiek

De komende tijd gaan Bert Homan en ik in gesprek met Tweede Kamerleden van uiteenlopende partijen om te horen wat hun visie is op onze CLW-opvattingen. Een dergelijke ronde heeft een aantal jaren geleden ook plaatsgevonden, maar sedertdien zijn er veel ontwikkelingen geweest. Onlangs spraken we al met een Kamerlid van D66. Ondanks dat we weten dat deze partij onze doelstellingen op hoofdlijnen deelt, werden we positief verrast door de uitspraken en stellingnames. We zetten deze rondgang door tot we een goed beeld hebben van de verschillende politieke standpunten. Daarop kunnen we onze vervolgaanpak baseren.

Personeelsadvertentie

In deze nieuwsbrief is een advertentie opgenomen voor een bestuurslid Financiën v/m. Deze functie is vacant. We zijn specifiek op zoek naar kandidaten met een gedegen financiële achtergrond, bij voorkeur een AA of een RA. Niet dat de omvang van onze balans en het aantal mutaties of de complexiteit van de boekhouding om een dergelijke opleidingsachtergrond vragen, maar wel omdat we als organisatie doorlopend onder een vergrootglas liggen en we stevig in onze schoenen willen staan als er vragen komen.

Vakantie

De vakantieperiode is alweer begonnen en velen zullen de komende tijd naar het buitenland vertrekken om een andere cultuur op te snuiven. Anderen genieten in Nederland van het mooie weer. Graag wens ik alle leden een fijne zomertijd!

Rob van Doorn

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top