Ga naar hoofdinhoud

Het is stil in Den Haag.

Natuurlijk is er veel te doen over de formatie en de bestrijding van de pandemie. Veel beleidsonderwerpen lijken geparkeerd. Daarom is het goed een herinnering te schrijven. Een herinnering over de uitkomsten van de maatschappelijke dialoog over de medisch-ethische kwestie ‘voltooid leven’ van het demissionaire kabinet.

Op 9 januari van dit jaar – dat is dus alweer zo’n vijf maanden geleden – ontving minister Hugo de Jonge de opbrengsten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase. Dit in de vorm van een rapportage en podcast onder de titel Voor goed sterven. Die dag is de rapportage ook aan de Tweede Kamer gestuurd als input voor de politieke discussie over de waarde van ouder worden (voorheen waardig ouder worden), de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven.

Op de website dialooglaatstelevensfase.nl is de rapportage te downloaden en kunt u de podcast beluisteren van het gesprek met Barbara van Beukering, Jan Latten en Henk Nies.

En nu, stilte.

Dat is jammer. Want de uitkomsten waren voor de Coöperatie Laatste Wil zeer gewenst en we zijn dus benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Van leden die deelnamen aan de dialoog weten we dat ze dat met enthousiasme deden en blij waren met de steun voor onze opvattingen uit de hoek van niet-leden.

Enkele belangwekkende uitkomsten van de maatschappelijke dialoog zetten we nog even op een rij. In het rapport Voor goed sterven, het gesprek over de laatste levensfase staan ze in de brief aan minister De Jonge als samengesteld advies. Het zijn antwoorden van deelnemers op de vraag: “Wat zou u doen als u minister van Volksgezondheid was?”

  • Ik zou meer ruimte bieden voor oplossingen voor al het menselijk lijden en een proeftuin opzetten voor zelfgekozen levenseinde.
  • Ik zou in de wet niet voor honderd procent vastleggen wat er wel en niet kan, maar ruimte bieden voor vrijheid van geloof en eigen keuzes.
  • Ook zou ik mensen vooral de mogelijkheid geven om zelf in te vullen hoe zij hun laatste levensfase willen organiseren.
  • En tenslotte zou ik oog hebben voor de diversiteit en verdraagzaam zijn naar alle (politieke) kleuren.

Waar dit de resultaten zijn van een maatschappelijke dialoog waaraan al in het regeerakkoord van 2017 waarde werd toegekend, kunnen wij ons niet anders voorstellen dan dat de proeftuin er gaat komen.

Het zou nu stil kunnen zijn omdat het ministerie van VWS, waar deze resultaten zijn geland, al bezig is met de voorbereidingen van een proeftuin. Of omdat de pandemie daar nog geen ruimte voor liet.

In beide gevallen hebben we goed nieuws: de CLW heeft een projectplan gereed om de proeftuin op te zetten en in te richten. In het plan is nog voldoende ruimte voor verandering voor anderen die mee gaan doen met de opzet, inrichting en uitwerking. Daarover gaan we graag met de ministeries in gesprek.

En dan is de stilte weer voorbij.

Back To Top