Skip to content
Word lid

Beste leden,

In de afgelopen maanden ontving u berichten over wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Wij begrijpen dat dit enige onrust teweeg heeft gebracht. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens de algemene ledenvergadering. In mei ontvangt u een uitnodiging. We verzoeken u voorafgaand vragen met ons te delen.

Positieve ontwikkelingen

Ondertussen zet het bestuur de CLW-missie onverminderd voort. Zo gingen we in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank die het verbod op hulp bij zelfdoding handhaafde.
Ook voerden we gesprekken met meerdere geïnteresseerden voor openstaande functies binnen het bestuur. In de komende ledenvergadering zullen twee aspirant-bestuursleden zich aan u voorstellen.
Verder maken we een doorstart met Sprekershoek om lezingen te houden bij allerhande organisaties over de autonome route en de doelstelling van de CLW. Bovendien komt er een petitie voor ons manifest en een ledenwervingscampagne. Met meer leden kunnen we meer gewicht in de schaal leggen en de politieke druk verder opvoeren.
Vooruitkijkend vieren we in november het 10-jarig bestaan van onze coöperatie.

Groot animo voor lezerspanel

Om onze berichtgeving te evalueren en te verbeteren deden we afgelopen maand een oproep voor een lezerspanel. Maar liefst 236 leden gaven zich hiervoor op, waarvoor onze dank! We zullen het lezerspanel in de komende maanden gaan bevragen. We houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet,
het bestuur

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top