skip to Main Content

Zaterdag 25 mei 2019 was de algemene ledenvergadering. Het bestuur wilde graag een onderhoudend, informatief eerste deel en een minstens zo aantrekkelijk tweede deel. Met daar omheen een informatieruilbeurs.

En dat is gelukt ook! Wat een vitale en gemotiveerde verzameling leden. Levendige gesprekken over waar we staan en wat we willen. Wat een plezier om zo met elkaar te werken aan het realiseren van onze doelen. Onbaatzuchtig en respectvol. Hulde!

In de wandelgangen werden veel vragen gesteld over hoe Middel X werkelijk heet, waar het is te bestellen en hoe je in contact kunt komen met mensen die je wijzer kunnen maken. Velen zullen het antwoord van het bestuur kennen: we zijn van de autonome route. Dat betekent dat je dat allemaal zelf mag en kan organiseren, eventueel samen met anderen die je wijzer kunnen maken.

Dat ontslaat ons niet van de plicht om zorgvuldigheid te betrachten. Het gaat niet alleen over een legaal middel en de bestelmogelijkheden, maar ook over vele aspecten eromheen. Onder andere de werking van de diverse middelen, de bijwerkingen, alternatieve mogelijkheden, de veiligheid voor jezelf, de directe omgeving, de samenleving, de juiste voorbereiding, de zorgvuldige uitvoering en de aandacht voor de nabestaanden als degene die met justitie te maken kunnen gaan krijgen.

Ook willen we graag een kennisbank opbouwen. Daarin moeten ervaringen met een levenseinde in eigen regie volgens de autonome route worden verzameld, geanalyseerd en mogelijk ook verdergaand worden onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan nare bijverschijnselen van sommige middelen die worden gemeld. Zijn die middelen pijnlijk voor degene die overlijdt? Is het voor omstanders erg om te zien? Ging het snel en kalm of duurde het lang? Welk middel werd gebruikt? Wat speelde verder in de voorbereiding en uitvoering? Hoe ging de arts om met de melding van het overlijden en hoe behandelde de politie de getuigen? Dit zijn nog niet alle vragen die er spelen.

Op 25 mei verscheen de rapportage van ons ledenonderzoek. We weten nu dat we te maken hebben leden van wie we mogen verwachten dat ze vanuit hun eigen gevoel en idee over verantwoordelijk handelen zich maximaal zullen inzetten om in coöperatief verband de doelen na te streven. Graag verwijzen we naar de uitkomsten van dit onderzoek op de website en een korte samenvatting in deze nieuwsbrief.

Lees ook andere berichten

Back To Top