Skip to content
Word lid

De kiezer weet het al. Nu de politieke partijen nog.

Na de lancering van de StemWijzer op 10 februari 2021 was er meteen al een enorme belangstelling, met een opvallend resultaat:

83% van de kiezers vindt dat mensen hulp moeten krijgen bij zelfdoding als zij hun leven voltooid vinden.

Deze mening gaat aanzienlijk verder dan de standpunten van de partijen, die nog steeds krampachtig vasthouden aan toetsing door een autoriteit en dus van geen eigen regie willen weten.

Bovendien vindt de kiezer dit onderwerp veel belangrijker dan de partijen. Hij plaatst het prominent in de top drie van belangrijke onderwerpen van de StemWijzer, terwijl in de verkiezingsprogramma’s de zelfgekozen dood vaak onderaan de lijst van standpunten bungelt.

De kiezer lijkt het onderwerp niet te benaderen vanuit regels en toetsing, maar ziet zich als een mondige consument met recht op zelfbeschikking. Het veto van de arts of van de levenseindebegeleider lijkt een rudiment te worden van een wet- en regelgeving die gebaseerd is op verouderde christelijke waarden. Zoals het – grappig genoeg – ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat opgeschreven. Maar dat terzijde.

Dit alles is niet nieuw. De politiek loopt immers per definitie achter de kiezer aan, daar voor de kiezer uit lopen al snel stemmen kost. Zelfs de toenmalige senator Barack Obama ging zich pas voor het homohuwelijk inspannen toen de publieke opinie dat op de agenda zette.

Partijen voor wie het zelfgekozen levenseinde een gruwel is, speelden in menig verkiezing een sleutelrol. Ook nu hebben zij een vele malen grotere invloed op het politieke debat dan de stemverhoudingen rechtvaardigen. In feite legt een kleine minderheid haar mening op aan een enorme meerderheid.

De eerste uitslagen van de StemWijzer suggereren dat aan die wanverhouding nu een einde kan komen. Dat is natuurlijk goed nieuws. Immers, als in een democratie de meerderheid vóór zelfbeschikking is, moet het mogelijk zijn dat iedereen zijn eigen levenseinde zelf bepaalt, zonder inmenging van wie ook maar.

Het enige dat nu nog even moet gebeuren, is dat iemand de partijen vertelt dat ze met een juiste koers hun kiezers weer terug kunnen winnen. Een koers met meer eigen regie.

Back To Top