Skip to content
Word lid

De Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Laatste Wil (2.400 leden) heeft zaterdag unaniem besloten een experiment te gaan voorbereiden om een humaan werkend laatstewilmiddel te gaan verstrekken aan leden van de coöperatie.

Dit idee is al eerder door de coöperatie ter sprake gebracht, onder meer in het advies dat is gegeven aan de Adviescommissie Voltooid Leven onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel.
De coöperatie heeft juridisch advies ingewonnen omtrent de civielrechtelijke aspecten ervan en geconstateerd dat het mogelijk is om voorwaarden te scheppen waaronder een verstrekkingsexperiment veilig en zorgvuldig kan worden vormgegeven.

Coöperatie Laatste Wil gaat de komende maanden twee protocollen opstellen; een veiligheids- en een verstrekkingsprotocol. In deze protocollen zal zeer zorgvuldig worden vastgelegd wat ervoor nodig is om misbruik en verkeerd gebruik van het laatstewilmiddel te voorkomen.

Tijdens de ALV van de coöperatie op 7 november heeft de NVVE bij monde van de nieuwe directeur Robert Schurink gezegd ons verstrekkingsexperiment te gaan ondersteunen. Natuurlijk zijn we erg blij dat de NVVE positief staat tegenover het zelfgeregisseerde levenseinde bij voltooid leven zonder tussenkomst van artsen en ook dat de NVVE onze coöperatie in ambitie en actie serieus neemt.

Back To Top