Ga naar hoofdinhoud

Op de algemene ledenvergadering van 24 oktober 2020 kregen we via chat de volgende vragen en opmerkingen. Deze beantwoorden we hier op volgorde van binnenkomst.

Jaarcijfers 2019, voortaan graag met punten tussen de 1000-tallen
Gaan we doen.

Wanneer is er huiskamerbijeenkomst voor de regio Utrecht? Wacht er al lang op.
Huiskamerbijeenkomsten zijn gestagneerd vanwege de coronacrisis. Ze worden geleidelijk weer opgepakt en er komt een forum op de website.

Ik lees iets over het CRM-pakket (het systeem voor de ledenadministratie); welk pakket is dat en hoe is de beveiliging (AVG) geregeld?
Het is een pakket van Smart Connections en het is net zo veilig als telebankieren bij de RABO. Het zijn modules die voor ons op maat zijn gemaakt. Privacy en veiligheid staan heel hoog in ons vaandel. Leden hebben altijd inzage in welke gegevens we vastleggen en hoe we dat doen.

Hoeveel ervaringsverhalen hebben jullie inmiddels
Er zijn er nu ruim twintig op papier en enkele tientallen mondeling.

Is de jaarrekening 2019 beschikbaar?
Hier kunt u de jaarrekening downloaden.

Adverteren in dagbladen om leden te werven.
Deze plannen zijn in de maak. We denken daarbij bijvoorbeeld ook aan Facebook en de VPRO-gids.

Er wordt gesproken over het zoeken naar nieuwe middelen. Betekent dit dat het huidige middel x aan vervanging toe is?
Wij vinden één of twee middelen te kwetsbaar en willen uitbreiding van het ‘pakket’. Middel x leidt onherroepelijk tot de dood. Zie verder de ledenpagina op onze website.

Er zijn twee soorten van middel x. Zijn beide middelen even humaan in het gebruik?
Dat is inderdaad het geval. Maar er zijn meer criteria waaraan een middel moet voldoen.

Wat is de status van het Forum? Lancering nog dit jaar?
Dat zal net niet lukken. We verwachten dat het Forum dit jaar in januari van start gaat.

Zou het een idee zijn om een stand te gaan maken van het Steunfonds om daarmee op beurzen te gaan staan zoals de 50PlusBeurs?
Dat is te overwegen, maar erg duur. In het verleden hebben we gelift op de stand van de NVVE, maar dat leverde weinig concrete zaken op.

Is er info over betrouwbare en eventueel niet betrouwbare sites waar middel x besteld kan worden?
Zie handboek De Vredige Pil en verder informatie op het internet of ervaringen van leden die het middel succesvol op het internet hebben besteld.

Ik wil nog graag iets weten over het wetsontwerp van Pia Dijkstra. Heeft de CLW er iets aan?
Medio 2020 kwam D66 met een voorstel voor de wet Voltooid Leven (officieel: Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). Dit voorstel geeft geen aansluiting bij de CLW omdat er toetsing van een stervensbegeleider en van een tweede onafhankelijke consulent vereist is. Dit druist principieel in tegen de doelstellingen van de CLW.

Is bekend waarom leden geen belangstelling hebben voor regionale bijeenkomsten/ huiskamerbijeenkomsten?
Velen stellen een dergelijk bezoek uit tot het moment daar is dat ze meer informatie en gesprekken willen. Ook zijn er mensen die geen bijeenkomsten willen bezoeken.

Is er wel eens een opiniepeiling onder huisartsen/ geriatrische artsen geweest? Hoe zij tegenover Laatste Wil en haar doelen staan?
Nee, dit staat wel op ons verlanglijstje.

Kan aangegeven worden waarom de Coöperatie vennootschapsbelastingplichtig is?
Voor de belastingdienst is een coöperatie een bedrijf en moet daarom vennootschapsbelasting betalen.

Is de ANBI-publicatie van het Steunfonds al verricht?
Ja, in 2019.

Wat voor interessante zaken komen er uit het Wob-onderzoek? (Wob = Wet openbaarheid van bestuur)
Het geeft een inkijk in de manier van werken van en de communicatie tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dat van Justitie en Veiligheid. Wordt vervolgd.

Wat is een servicebureau?
Dat is het beste te vergelijken met een kantoor dat een bedrijf tot zijn beschikking heeft met medewerkers die het uitvoerende werk van het bestuur doen. In ons geval zijn dat 8.500 e-mails en 4.000 telefoontjes per jaar, het beheer van de leden- en donateursadministratie, de website en dergelijke.

Welke rol gaan Petra en Jos binnen de CLW spelen wanneer zij t.z.t. af moeten treden?
Daar is nog niets over afgesproken. We willen graag over hun kennis kunnen blijven beschikken.

Beschikt iedereen die gekozen wordt over een VOG (Verklaring omtrent gedrag)?
De bestuursfuncties zijn niet dermate cruciaal dat we dat nodig vinden. In het verleden hebben we wel eens een sleutelfunctionaris bij de inkoopgroepen om een VOG verzocht.

Is er een boven- en/of ondergrens bepaald voor het aantal leden dat het nieuwe bestuur gaat vormen?
In de statuten staat voor het bestuur een minimum van drie leden en een oneven aantal. Voor de raad van toezicht is dat minimaal drie en maximaal zeven.

Kiezen we de voorzitter van het bestuur in functie?
Nee.

Tot slot:
Sommige leden hadden problemen met het geluid of het beeld en anderen konden niet stemmen. We werken aan de verbetering van de techniek. Soms was het een kwestie van het vernieuwen van het scherm, bijvoorbeeld met F5 (met cirkelpijltje), een functietoets op het toetsenbord.

Back To Top