Skip to content
Word lid

Onlangs tekende de CLW beroep aan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag op 14 december 2022. Deze vond bescherming van het leven belangrijker dan zelfbeschikking over het levenseinde en oordeelde dat strafbaarheid van hulp bij zelfdoding terecht is. Onder bepaalde voorwaarden kunnen Nederlanders immers een beroep doen op euthanasie.
We gaan dus door met de strijd voor een zelfgekozen levenseinde. En realiseren ons tegelijkertijd dat in andere landen zelfs euthanasie, het opzettelijk beëindigen van het leven van een patiënt door een arts, nog steeds strafbaar is. Zo ook in Italië en Frankrijk.

Jacques Knops

Italië

Marco Cappato, al twintig jaar een bekende voorvechter van het recht op euthanasie in Italië, begeleidt terminaal zieke patiënten naar Zwitserland en overtreedt daarmee doel­bewust de wet. Door zichzelf daarna aan te geven bij de politie, willen Cappato en andere vrijwilligers ­zoals hij in Italië een grondig debat over het levenseinde op gang brengen. Doel is de legalisering van euthanasie. Dat is nog steeds verboden in Italië, hoewel tachtig procent van de Italianen er voorstander van is.

In Italië mag een ziek persoon op dit moment een therapie weigeren of deze laten onderbreken, met de dood als gevolg. En sinds 2019 is onder strikte voorwaarden ook hulp bij zelfdoding mogelijk. In ­bepaalde gevallen mag de patiënt hulp krijgen bij het sterven waarbij hij zichzelf een middel toedient.
Dit zijn die voorwaarden: de patiënt moet zich volledig bewust zijn van zijn beslissing en er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden en van een onomkeer­bare gezondheidstoestand. Bovendien moet de zieke afhankelijk zijn van een behandeling die hem in leven houdt (zoals een beademingsmachine). Is aan die voorwaarden niet voldaan, dan staat op hulp bij zelfdoding tot twaalf jaar cel. Artsen die patiënten een dodelijk medicijn toe­dienen en zo helpen te sterven, riskeren tot vijftien jaar cel.
Deze vierde voorwaarde – in leven gehouden worden – maakt bij voorbaat een heleboel aanvragen kansloos. In landen met een euthanasiewet komt een zeer groot deel van de euthanasieaanvragen van terminale kankerpatiënten die niet afhankelijk zijn van een levensondersteunende behandeling.

Frankrijk

Op verzoek van president Macron heeft een burgerraad van 184 Fransen uit alle lagen van de bevolking uitvoerig onderzoek gedaan naar euthanasie. Hun advies, op 2 april van dit jaar, is om euthanasie te legaliseren. De commissie was overigens niet eensgezind: ruim driekwart van de deelnemers stemde voor legalisering, bijna een kwart was tegen. Juist om die laatste groep tegemoet te komen kwam de commissie met het advies om volop waarborgen en controles in te bouwen. Zo moet iemand ongeneeslijk ziek zijn en moeten verscheidene medici en specialisten zich over elk verzoek buigen.
In Frankrijk is euthanasie niet toegestaan, wel mag er palliatieve sedatie worden toegepast bij ernstig zieken of een behandeling worden gestopt. Er is weinig palliatieve zorg en veel Fransen overlijden niet thuis maar in het ziekenhuis. Of reizen naar België of Zwitserland voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. 78% van de Fransen vindt dat euthanasie mogelijk moet zijn.

Bronnen:
NRC, 22 februari 2023
NOS, 3 april 2023
AD, 2 april 2023

 

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top