Skip to content
Word lid

BERTIE FOKKELMAN

In haar werkende leven was Truus Bos (76), CLW-lid van het eerste uur, onder andere bedrijfsmaatschappelijk werker, maar zelf noemt deze activiste zich liever een luis in de pels.
Tien jaar geleden sloot ze zich aan bij de coöperatie omdat de eigen regie en de eigen verantwoordelijkheid haar erg aanspraken. En ze wilde middel X.

Het bezit daarvan gaf haar veel rust toen ze, mede door een auto-ongeluk, te maken kreeg met allerlei beperkingen. Haar inbreng in de maatschappij is daardoor minder dan ze zou willen, maar ze doet wat ze kan. Ook voor Laatste Wil. Toch vertelde ze in de afgelopen ALV dat ze op het punt gestaan heeft haar lidmaatschap op te zeggen.

Welke bezwaren had je tegen de coöperatie?

‘Ik heb me van meet af aan kritisch opgesteld ten aanzien van het beleid van het bestuur. Zo gingen we op een gegeven moment meer focussen op de politieke lobby dan op het in huis hebben van het middel. Maar dit is geen sexy onderwerp voor de politiek want hier winnen de partijen geen stemmen mee. Wij activeren zo juist tegenkrachten en dan wordt het nog moeilijker om je pad te vinden.
We hebben ook geïnvesteerd in ledenwerving en dat heeft veel geld gekost. En dan denk ik, zoek een aantal professionals binnen de CLW. Kijk eens hoeveel leden Huiskamergesprekken wilden organiseren. Er zijn er genoeg. Bovendien, meer leden, waarom? Zoek het in de kwaliteit, niet in de kwantiteit.
Ook werd al vrij snel de koppeling gemaakt met het thema euthanasie terwijl dat thema eigenlijk al heel goed geagendeerd was bij de NVVE.’

Wat die politieke lobby betreft, we konden toch niet anders toen het OM ons dreigde aan te merken als een criminele organisatie? En verder, met meer leden leg je meer gewicht in de schaal.

‘Ik heb het gevoel dat het kindje te hard gegroeid is. Bovendien kwamen veel nieuwe leden niet binnen om onze intrinsieke waarde uit te dragen maar omdat ze de pil wilden hebben. Toen dat niet gebeurde, waren ze teleurgesteld. Jos en Petra (onze bestuurders van het eerste uur) deden ongelooflijk hun best om dit in goede banen te leiden. Ze hielden presentaties tijdens regiobijeenkomsten in het hele land. Ook konden leden met elkaar in contact komen tijdens de Huiskamergesprekken, al was dat laatste geen succes vanwege een gebrek aan regie. Met de grote ledentoestroom kon dat ook nauwelijks anders. En toen Jos en Petra beschuldigd werden van het leiden van een criminele organisatie hebben ze in mijn optiek heel goed gehandeld door de inkoopgroep (van middel X) terug te draaien en zo de leden in bescherming te nemen. Daarna richtten ze zich op de afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Voor hun inzet en betrokkenheid heb ik veel waardering.’

De rechtbank adviseerde ons juist om wel bij de politiek ons gelijk te halen. Zie jij een andere oplossing?

‘Meer activistisch te werk gaan. Gewoon zorgen dat ze niet om je heen kunnen, maar dan met mensen die echt gemotiveerd zijn. Ik heb niet à la minute alle oplossingen paraat, maar ik heb wel het gevoel dat de leden de afgelopen jaren vaak twijfelden of we op de goede weg zaten. Als het intern ging over de goede weg, dan ging het altijd weer om ledenwerving.
Maar niets doen is ook geen optie. Dus doe dan inderdaad iets zoals die proeftuin. Al is dat een gigantische klus want waar halen we al die mensen vandaan die de deelnemers gaan inschrijven en met hen in contact blijven? Zet dus ook hiervoor de eigen leden in. Dat is de kracht van onze coöperatie. Neem bijvoorbeeld de mensen van tien jaar geleden, die waren echt vol overgave en vuur, die hoefden geen onkostenvergoeding. Het zou leuk zijn om hen bij elkaar te roepen. Gewoon heel ouderwets brainstormen. En er hoeft geen onderzoeksbureau bij.’

Ga jij nu opstappen?

‘Ik had eigenlijk mijn brief al klaar. Maar ik had er toch geen vrede mee. Toen heb ik contact gezocht met de raad van toezicht. Ze beloofden zich in te zetten voor het betrekken van de basis. Daarbij, Rob van Doorn is een vechter en strijdlustig. Hij staat open voor argumenten. Ik heb het volste vertrouwen in hem. Dus ik blijf.’

Wilt u reageren? Stuur uw opmerkingen naar [email protected]

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top